Občinska organizacija SD Hoče-Slivnica

sdhocekontakti

Predsednik: - Bojan Mlaj (e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
Podpredsednica: - Marjana Visočnik (e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
Tajnik: - Rajko Jaklin (e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
Članice predsedstva: Milojka Ozmec (KS Rogoza), Ksenija Petrič (KS Orehova-Hotinja vas), Marjana Visočnik (KS Reka-Pohorje)
Člani predsedstva: Andrej Pavlinek (KS Slivnica), Darko Kokolj (KS Hoče), Konrad Vrhovšek (KS Reka-Pohorje) 

Občinska organizacija SD Hoče-Slivnica

DELOVANJE:

Občinski odbor SD Hoče ‐ Slivnica ( v nadaljevanju SD Hoče ‐ Slivnica ) deluje na področju občine Hoče – Slivnica ( vse informacije o občini najdete na www.hoce‐slivnica.si ) in zajema delovanje krajevnih skupnosti: Hoče, Slivnica, Rogoza, Orehova – Hotinja vas in Reka Pohorje. V letu 2010 je bil iz naših vrst ponovno izvoljen župan Jožef Merkuš in pet občinskih svetnikov: Irena Fridl, Aleksandra Lepenik, Andrej Pavlinek, Konrad Vrhovšek in Marijan Frangež. Posebej ponosni smo na naš rezultat na ravneh krajevnih skupnosti, kjer smo bili na lokalnih volitvah 2010 izvoljeni v vse svete krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti so najboljša in najučinkovitejša povezava med krajani in občino, zato je njihovo dobro delovanje za nas ključnega pomena.

SD Hoče ‐ Slivnica je del Območne organizacije SD MARIBOR (v nadaljevanju OO SD MB) in sodeluje v vseh aktivnostih in odborih stranke na lokalni in državni ravni. V skladu z lokalno problematiko povezujemo skupen program socialnih demokratov v svoje delo.

ČLANSTVO:

Najpomembnejši člen našega odbora so naši člani in simpatizerji. Posebno pozornost namenjamo informiranju, druženju in skupnemu delovanju. Medse vljudno vabimo vse, ki živijo z načeli socialne demokracije in želijo po svojim močeh prispevati v skupno dobro in uspehu družbe na vseh ravneh. Vabljeni, pridružite se nam na www.socialnidemokrati.si ali pa se obrnite na naše kontakte zgoraj. O naših aktivnostih lahko berete tudi na straneh facebooka.
Posebej se posvečamo sodelovanju z mladim forumom SD MB ( v nadaljevanju MF SD MB ), kjer aktivnosti povezuje Daša Merkuš. Vsi mladi do 30 let vabljeni k pridružitvi na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., predsednik MF SD MB je Žiga Štajnbaher.

PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA MANDAT 2010‐2014:

sdvrtec

Otroci so naša skupna skrb

Ko končamo vrtec v Rogozi, nadaljujemo v Slivnici in Hočah. Za vse otroke občine želimo organizirano varstvo in varno igro na urejenih otroških igriščih. Z izgradnjo športne dvorane in ureditvijo igrišč na prostem bomo zagotovili ustrezen pouk športne vzgoje, športnikom omogočili profesionalno vadbo, občankam in občanom pa boljše možnosti za rekreacijo.

sdvoda

Brez izgradnje komunale ni čiste pitne vode

Na novih 14km kanalizacije in 4km vodovodnih cevi moramo z izgradnjo nadaljevati tako, da bomo tudi naselja Sp. in Zg. Hoče, Radizel, Hotinjo vas, Orehovo vas, Slivnico, Čreto in del Pivole priključili na centralno čistilno napravo. Le tako bomo obvarovali podtalnico za čisto pitno vodo. Zavarovati moramo tudi vsa vodovodna zajetja in lastnikom zemljišč odmeriti pravično odškodnino.

sdstarejsi

Sedanjosti in prihodnost nosi skrb za starostnike

Človeštvo se stara in vedno več nas je, ki preživljamo aktivno starost. Menimo, da mora biti dom starostnikov v središču kraja, kjer so zdravstvo, cerkev, krajevni urad, kulturni dom, skratka možnosti, da starostniki te usluge tudi koristijo. Dom bomo gradili v centru spodnjih Hoč na občinski parceli. Nosilec in financer bo Dom Danice Vogrinec Pobrežje.

sdzdravniki

Dostopnejše zdravstvene storitve za vse

V skrbi za zdravje občank in občanov bomo poskrbeli, da bomo v mandatu, ki je pred nami, v Slivnici zgradili prostore za zdravstveno ambulanto, zobozdravstveno ambulanto in ustrezne spremljajoče prostore. Prav tako bomo za potrebe zdravstvene službe obnovili prostore v ambulanti Hoče, ki so bili do sedaj namenjeni stanovalcem.

dostopinvalidom

Lažji dostop za gibalno ovirane in invalide

Invalidom in gibalno oviranim bomo uredili dostop brez stopnic do pisarne občine, kjer bo urejeno vložišče za vse vloge in obrazce ter prostor za razgovore z občinskimi delavci. Posvetili se bomo projektu kako ustrezne dostope zagotoviti za šoli in vrtce. Z osebnim pristopom bom poskusil doseči večjo aktivnost vpletenih, da bi odpravili arhitektonske ovire na vseh javnih zgradbah.

PROGRAM DELA:

Delo SD Hoče ‐ Slivnica poteka po planu predsedstva, ki je sestavljeno iz predstavnikov vseh krajevnih skupnosti, tako da ima občinski odbor dobro razvejano mrežo sodelovanja s krajani. V letu 2009 smo opravili analizo stanja v občini, identificirali ključne probleme, ki pestijo krajane in še naprej aktivno zbiramo vse informacije, ki so vitalnega pomena za delovanje odbora. Ob lokalnih volitvah 2010 smo izdelali in predstavili tudi podrobnejši plan dela in aktivnosti s petimi ( zgoraj navedenimi ) ključnimi projekti, ki jih spremlja veliko število manjših projektov usmerjenih v dobrobit
občan in občanov ( okoljevarstvo, vodovarstvo, turizem, kolesarske steze, cestišča, društva, program prostovoljstva,… )

Naši člani delujejo v sledečih odborih OO SD MB:
           ‐ gospodarstvo in finance: Aleksandra Lepenik
           ‐ kultura in šolstvo: Marijan Frangež
           ‐ šport in mladina: Daša Merkuš
           ‐ komunala, okolje in prostor: Rajko Jaklin
           ‐ zdravstvo in sociala: Tatjana Bolšec
           ‐ lokalna samouprava: Jožef Merkuš

Nekaj utrinkov iz našega delovanja:

miklavcic_hoce

V marcu 2010 smo organizirali javno razpravo v Slivnici na temo ZDRAVSTVO v občini HOČE - SLIVNICA.
z gosti:  minister  Borut  Miklavčič,  državni  sekretar  Janez  Remškar,  direktor  ZD  MB  Jernej  Završnik,
poslanec Matevž Frangež, župan Jože Merkuš in vodja razprave Peter Kovaček

luksic_hoce

V  avgustu  2010  smo  organizirali  javno  razpravo  v  Hočah  na  temo  OTROŠKO  VARSTVO  in  ŠPORT  v
občini  Hoče  Slivnica,  z  gosti:  minister  Igor  Lukšič,  profesor  športne  vzgoje  Boštjan  Koren,  profesor
didatike Martin Kramar, župan Jože Merkuš in vodja razprave Aleksandra Lepenik.

krizanic_hoce

Ob zaključku predvolilnega dogajanja smo izvedli pogovorni večer z županom, ki sta se mu v prepolni dvorani
dvorani  Kulturnega  doma  v  Hočah  pridružila  še  minister  za  finance  France  Križanič  in  poslanec
Matevž Frangež.

zmaga_hoce1  zmaga_hoce2

Veselje ob zmagi na lokalnih volitvah 2010.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..