alenkaiskraDrage Mariborčanke in Mariborčani!

Županja želim postati zato, ker bi rada, da bi Maribor napredoval. K sodelovanju nameravam pritegniti sposobne, neobremenjene in požrtvovalne ljudi.Želim si #mariborenakihmožnosti. Želim delovati povezovalno. To naše lepo mesto si delimo ljudje z različnimi pogledi in različnimi navadami ter prihajamo iz različnih socialnih okolij. Kadar imamo pozitiven odnos do soljudi in do okolja, v katerem bivamo, ni nobenega razloga, da se ne bi znali povezati. Želim si povezan in enoten Maribor.

V naši občini je treba storiti marsikaj in tako si, kot si želi vsak dober direktor za svoje podjetje, da bi cvetelo in prosperiralo, tudi jaz najprej kot Mariborčanka in šele nato kot kandidatka za županjo želim za svoje mesto le najboljše.

V preverbo bom dala vse aktualne projekte in se na podlagi ugotovitev odločila za nadaljnje delo. Želim si Maribor, ki bo napreden.

Rešitev problema Mariborske knjižnice bo zagotovo ena izmed mojih prioritet, saj je sedanje stanje več kot nevzdržno. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo si bom prizadevala poiskati vzdržen model financiranja obnove ali novogradnje Mariborske knjižnice. Želim si Maribor s knjižnico, ki si jo zasluži.

Želim si učinkovito črpanje evropskih sredstev, za kar pa je treba imeti pripravljene projekte in odgovorne ljudi na ključnih delovnih mestih. Želim si Maribor, ki bo učinkovit, z izvedenimi projekti in vzdržnim finančnim stanjem.

Maribor nima sprejetega Občinskega prostorskega načrta (OPN). Da bomo lahko učinkovito delali na področju rabe prostora za različne namene, si bom prizadevala, da bomo v sodelovanju s stroko OPN tudi dobili. Želim si Maribor z izdelano prostorsko strategijo.

Pregledali bomo vse občinsko premoženje in na podlagi tega ugotovili, koliko zemljišč je primernih za stanovanjsko gradnjo ali za t. i. greenfield investicije, v nasprotnem primeru pa bomo pridobili primerna zemljišča in jih komunalno opremili ali ponudili opuščena mestna območja potencialnim investitorjem. Želim si Maribor, ki bo prijazen domačim in tujim investitorjem.

Maribor potrebuje smelo, dolgoročno in uravnoteženo stanovanjsko politiko. Potrebujemo stanovanja za mlade, neprofitna stanovanja, varovana stanovanja za starejše in stanovanja za trg. Želim si Maribor, ki bo nudil stanovanja po meri občank in občanov.

Turizem je za naše mesto pomembna panoga, saj s svojimi mnogoterimi učinki ustvarja številna nova delovna mesta. Prizadevala si bom za učinkovit Zavod za turizem in za povezovanje s sosednjimi občinami, saj turizem ne pozna občinskih meja. Prek podjetja Marprom si bom prizadevala za smiseln in uravnotežen razvoj turistične infrastrukture na Pohorju. Želim si Maribor, ki bo na turističnem zemljevidu prepoznavna destinacija.

Imela bom posluh za probleme in pričakovanja občank in občanov. Na podlagi informacij iz lokalnih skupnosti si bom prizadevala za sanacijo cest in pločnikov, izgradnjo kolesarskih stez, igrišč in fitnesov na prostem, parkov za kužke in veliko drugega. Želim si Maribor, ki bo svojim občankam in občanom najbolj prijazno mesto.

Socialna stiska v Mariboru je velika, zato bom pri svojem delu poudarjala sodelovanje z vladnimi in nevladnimi socialnimi organizacijami.

Želim si Maribor, ki bo enak za vse.

#mariborenakihmožnosti

Alenka Iskra

Kandidatka za županjo 

Socialnih demokratov Maribor

 

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..