Usoda mariborskega letališča

 

 

Socialni demokrati Območne organizacije SD Maribor in Občinske organizacije SD Hoče-Slivnica smo zelo zaskrbljeni nad situacijo, ki ogroža nadaljnji obstoj in delovanje Letališča Edvarda Rusjana Maribor. Ugotavljamo, da je bilo v preteklih letih investiranih 15 milijonov eur v posodobitev letališke infrastrukture, ki bi lahko omogočala prevoz do 600.000 potnikov na leto. Velik del sredstev (tj. 6 milijonov evrov) je bil pridobljen s strani evropske skupnosti. Tudi zaradi tega je bilo takrat letališče uvrščeno v višjo kategorijo ("Cat I."). Zato ne moremo dopustiti, da bi zaradi nerazumnega dogajanja v zadnjem obdobju, prejeta evropska sredstva morali vračati. Želimo poudariti, da letališče predstavlja izjemen strateški razvojni dejavnik v SV Sloveniji, ki razvojno zaostaja za osrednjim delom naše države. Letališče je tudi danes izjemno pomembno iz vidika zdravstvene oskrbe, saj nudi 24-urno nujno helikoptersko pomoč, kar predstavlja dvig standarda tukajšnjemu prebivalstvu in je primerljivo z območjem, ki ga helikopterska enota pokriva z Letališča Jožeta Pučnika. V času, ko je letališče normalno obratovalo, so bili vidni tudi pozitivni ekonomski učinki na področju turizma, storitvene dejavnosti in nenazadnje tudi preostalega gospodarstva. Zaznavamo, da se je v zadnjih letih ostala prometna infrastruktura v okolici letališča (ceste in železnica) temeljito posodobila in se še vedno razvija. To ima lahko dodatne sinergijske učinke, ki bi v ta prostor privabili tuje in domače investitorje in ustvarili podlago za razvoj novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Prav takšne učinke lahko vidimo v nekaj kilometrov oddaljenem centru Zvezne dežele Štajerske v Republiki Avstriji (v neposredni bližini Gradca). V ožji bližini letališča beležimo tudi primer uspešno izvedene prve faze t.i. “greenfield" investicije, tj. podjetja Magna, ki je svoj obrat zgradilo prav na tem prostoru in to zaradi bližine ustrezne prometne infrastrukture, kamor sodi tudi letališče Edvarda Rusjana Maribor.

 

 Ker ne želimo, da bi letališče in vsa pripadajoča infrastruktura z vloženimi sredstvi propadla, Socialni demokrati obeh organizacij predlagamo naslednje:

 

1. Vodstvu stranke Socialnih demokratov predlagamo, da opravi razpravo o morebitnem (ne)zaprtju letališča in da se s pomočjo poslancev Socialnih demokratov tako znotraj Vlade RS, kot tudi Državnega zbora RS zavzame za pozitivno rešitev in ohranitev letališča.

 

2. Socialni demokrati priporočamo, da se skupno sestanejo župani okoliških občin, kot tudi občin iz širše regije SV Slovenije in zavzamejo pozitivno stališče glede ohranitve obstoja letališča.

 

Na koncu Socialni demokrati pozdravljamo tudi prizadevanja Štajerske gospodarske zbornice in Območne obrtne zbornice, ki si na organiziran način prizadevata za ohranitev statusa letališča.

 

slika hoce1

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..