Pobuda in vprašanje iz 36. seje mestnega sveta Mestne občine Maribor

Svetniško vprašanje mestne svetnice Mateje Dover Emeršič:

Januarja sem že izpostavila vprašanje obnove tržnice odgovora do danes še nisem prejela. Pred kratkim sem tržnico obiskala, branjevke so obupane, kljub visokim stroškom za letni in dnevni najem prostora oz. mize so njihovi pogoji dela neustrezni ne le ob deževnem vremenu. Rezervacija za točno določeno mizo je 220 € letno. Prodajna miza ob sobotah stane 3,6 € med tednom 2,7 €. Snaga ima letni prihodek iz naslova tržnic 250.000 €. Omenjena javna gospodarska družba ima do leta 2026 koncesijsko pogodbo in iz tega naslova se v Mestni občini Maribor  letno steče 24.000 € za namenska sredstva. Po predvidevanjih Snaga naj bi bila projektna dokumentacija pripravljena do konca meseca marca. Zanima me, ali je bila pripravljena. Uskladitev z Zavodom za spomeniško varstvo je pozitivna, tako so zatrdili, največja težava je menda predstavljala pridobitev gradbenega dovoljenja. Zanima me, ali ste gradbeno dovoljenje končno pridobili in kdaj bodo stekla dela. Ponovno apeliram na vse deležnike odločevalce, da problematiko tržnice obravnavajo odgovorno in pospešijo postopek obnove, da bodo branjevci in kupci v urejenih higienskih razmerah lahko opravljali tudi to svojo dejavnost. 

 

vprasanjeMateja

 

Svetniška pobuda mestnega svetnika Mateja Žmavca:

Na sejah mestnega sveta vsako lepo sprejemamo poročilo o varstvu starejših v MOM in strategijo dolgožive družbe, kjer imamo vedno dosti pripomb in vprašanj, storjenega pa je bolj malo. Po projekcijah prebivalstva Europop se bo v Sloveniji prebivalstvo intenzivneje staralo kot v drugih državah EU. Na izzive, ki jih prinaša starajoča se družba, lahko odgovorimo samo z okrepljenim medgeneracijskim sodelovanjem in solidarnostjo, ki sta edina garancija za napredek naše družbe. Kljub poporodnim težavam z okvarami je električno mini vozilo oz. Maister prepeljal že 12. tisoč potnikov kar je za pohvalit. Moja svetniška pobuda je da, se prevoz z električnim vozilom razširi na starejše prebivalstvo, ki potrebuje pomoč in prevoz do zdravstvenega doma, lekarne, trgovine, pošte itd. Podoben projekt so že uvedli v nekaterih občinah, zasledil sem, da to izvaja občina Radlje ob Dravi, Slovenske Konjice in nekatere druge na Dolenjskem. Dajem svetniško pobudo, da se poveže nevladne organizacije kot so Mestni mladinski svet Maribor, Mladinski kulturni center, Študentsko organizacijo, ki bi pri projektu lahko sodelovali kot prostovoljci. Sektor za zdravstveno in socialno varstvo na Mestni občini Maribor naj pripravi pravilnik o upravičenosti starejših do koriščenja brezplačnega prevoza. Za izobraževanje in pomoč predlagam, da vključite Center za pomoč na domu in Center za socialno delo Maribor, sredstva za izvedbo projekta pa naj mestna uprava planira v proračunu za leto 2019.

pobudaMAtej

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..