Podpis menjalne pogodbe med Ministrstvom za obrambo, Mestno občino Maribor in Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

MO andreja katic

Danes, v torek, 13. februarja, so ministrica za obrambo Andreja Katič, župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec in direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, d. o. o., Mojmir Grmek podpisali menjalno pogodbo v javno korist med Republiko Slovenijo oziroma Ministrstvom za obrambo, Mestno občino Maribor in Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Predmet menjalne pogodbe je menjava sedmih parcel v skupni izmeri 60.306 m2 in ocenjeni vrednosti 3.136.000 evrov, ki jih pridobi v last MO, in 31 parcel v skupni izmeri 109.864 m2, 15 parcel z vpisanimi solastninskimi deleži v skupni izmeri 90.076 m2, štiri stanovanja in poslovni prostor, vse v ocenjeni vrednosti 3.133.003 evre, ki jih pridobi v last Mestna občina Maribor. Razliko v vrednosti zamenjanih nepremičnin iz menjalne pogodbe v višini 2.997 evrov bo MO plačalo Mestni občini Maribor v 30 dneh od notarske overitve podpisov na pogodbi. Vsa zemljišča, ki jih z menjalno pogodbo pridobi Ministrstvo za obrambo od Mestne občine Maribor, so v uporabi Republike Slovenije oziroma Ministrstva za obrambo od 25. junija 1991. 

Ministrica za obrambo Andreja Katič je ob tem povedala: »Zelo sem zadovoljna, da je danes po 27 letih Republika Slovenija lastnik, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije pa upravljavec vseh zemljišč znotraj Vojašnice generala Maistra v Mariboru. Vesela sem, da so pripadnice in pripadniki Slovenske vojske v Mariboru lepo sprejeti, na Kadetnico pa smo zelo ponosni tako na Ministrstvu za obrambo kot v Slovenski vojski. 

Rada bi tudi poudarila, da sem zadovoljna, da Ministrstvo za obrambo v tem času uspešno rešuje svoja zemljiškoknjižna vprašanja. Konec decembra smo podpisali menjalno pogodbo tudi z Mestno občino Ljubljana, s katero smo uredili vsa zemljišča v okviru Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani, leta 2016 sva tu v Mariboru z županom podpisala menjalno pogodbo za Upravo RS za zaščito in reševanje, s katero smo pridobili del zemljišč, ki so potrebna za izobraževalni center v Pekrah, prav tako smo z Občino Sežana podpisali pogodbo za izobraževalni center v Sežani. Tudi z Občino Ig, s katero smo imeli dolga leta odprto tožbo, smo zadevo uspešno končali in tudi tam postali lastnik vseh nepremičnin. Zadovoljna sem, da uspešno končujemo, kar zadeva zemljiškopravna razmerja z lokalnimi skupnostmi, zato se zahvaljujem vsem sodelavcem in tudi vsem županom za razumevanje.«

S prvo menjalno pogodbo, ki je bila podpisana 10. marca 2016, je Ministrstvo za obrambo za potrebe Izobraževalnega centra Pekre pridobilo nepremičnine oziroma delno stavbno zemljišče v izmeri 1.401 m2 in kmetijsko zemljišče v izmeri 1.006 m2 v skupni vrednosti 106.916 evrov. Druge nepremičnine bo ministrstvo kupilo od zasebnih lastnikov predvidoma letos. 

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..