Odziv na obtožbe glede ne podpore Proračuna za leti 2017 in 2018

Proračun Mestne občine Maribor za leti 2017 in 2018 je sprejet, vendar razprava o tem očitno še ni zaključena. Stranka SD, ki proračuna ni podprla ne v prvi in ne v drugi obravnavi, je deležna nekaterih obtožb v Večeru, predvsem s strani podžupana gospoda Pelka. Na politikantsko podtikanje podžupana ni vredno odgovarjati, saj je to rezultat ravni njegovega dojemanja proračuna in problematike, na katero opozarjamo. Želimo pa na kratko naše ravnanje obrazložiti širši javnosti.

1. Nesprejemljivo je, da se proračun sprejema v mesecu marcu in se tako s težavami, ki jih imajo pri svojem delovanju proračunski porabniki, izsiljuje njegovo sprejetje. Vodstvo občine je prvo in najbolj odgovorno za to, da se s poznim sprejetjem proračuna ogroža redno delovanje proračunskih porabnikov. Nobenega opravičila ni, da se proračun ni sprejel v zakonitem roku, torej do konca preteklega leta.

2. Naši izpostavljeni problemi in zahtevani popravki ob prvi obravnavi so se nanašali predvsem na prodajo premoženja, zadolževanje in močno povečano porabo proračunskih sredstev za lastno delovanje, ki v posameznih porabah meji že na zapravljanje proračunskih sredstev. Proračun, predložen v drugo obravnavo, glavnih naših pripomb in predlogov ni upošteval, celo več, predvidena zadolženost se je še povečala in dosegla raven, ko tekočega vračila kreditov ne moremo zagotoviti s sredstvi tekočega presežka kot vira za njihovo vračilo.

3. Ob prvi obravnavi proračuna smo predlagali predvsem, da se zniža tekoča poraba in se del teh sredstev nameni za kritje nujnih potreb v vzgoji in izobraževanju, sociali in nekaterih drugih porabah. Proračun, predložen v sprejetje, namenja nekaj več sredstev za šolstvo, v tem je naša zahteva delno upoštevana, vendar smo s tem dosegli le raven porabe iz preteklega leta. Tekoča poraba se, nasprotno, ni znižala, ampak se je celo povečala, kar se odraža na sredstvih, ki jih ima občina za razvoj in odplačilo kreditov. Tudi zahtevam najbolj izpostavljena poraba v kabinetu župana se je nekoliko znižala, kljub temu pa je še vedno za 10 do 26 odstotkov višja kot v preteklem letu.

4. Stanje, ko se proračunska poraba zagotavlja s prodajo premoženja in dodatnim zadolževanjem, je nevzdržno in dolgoročno škodljivo. To je naša temeljna zamera sprejetemu proračunu in razlog, da ga nismo podprli. To smo v prvi obravnavi posebej izpostavili in predvidevali, da bo vodstvo občine z racionalizacijo porabe nevzdržnost predloga odpravilo. Ker se to ni zgodilo, proračuna ni bilo možno podpreti niti z amandmaji popraviti.

5. Kot stranka koalicije na državni ravni se še kako zavedamo problematike v mestu, predvsem materialno-socialnega položaja prebivalstva. Na to opozarjamo tudi vodstvo stranke. Celovito smo situacijo predstavili pred dvema letoma vodstvu stranke in ministrom ob njihovem obisku v Mariboru. S konkretnimi podatki smo predstavili tudi obremenitev mestnega proračuna z izdatki predvsem za reševanje materialno-socialnega položaja občanov. Z odziv in izgovorom, da je probleme težko razreševati v okviru koalicije, nismo zadovoljni, zato bo tema ponovno na dnevnem redu v prihodnjih mesecih.


Položaja, v katerem je mesto, se še kako zavedamo, tudi dejstva, da država ne zagotavlja dovolj sredstev za financiranje vseh potreb, ki jih je celo z zakoni predpisala. Kljub vsemu pa ne moremo pristati na to, da ob še tako izpostavljenih potrebah tekoča poraba iz leta v leto raste, se iz proračuna financirajo nekatere dejavnosti, ki niso nujno potrebne, predvsem pa se vodstvo občine pri svoji porabi obnaša, kot da zanj omejitev ni.

Matej Žmavc, Mateja Dover Emeršič, mestna svetnika SD

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..