Ohranimo javno šolstvo

ohranimo solstvoUstavno sodišče je 6. januarja 2015 razveljavilo določbo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa, da država za izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa zasebnim osnovnim šolam zagotavlja 85 odstotkov sredstev. Ustavno sodišče je zahtevalo, da ne sme biti razlik v financiranju javnih in zasebnih osnovnih šol, kar pomeni, da bodo tudi programi vseh zasebnih šol financirani 100 odstotno.

Podpisnice in podpisniki peticije Ohranimo javno šolstvo menimo, da je to prvi korak k razgradnji kakovostne in vsem dostopne javne šole. Brišejo se namreč meje med javnim in zasebnim, pa čeprav obveznosti javnih in zasebnih šol niso enake, niti zasebne šole niso dostopne vsem državljankam in državljanom. Še več: davkoplačevalke in davkoplačevalci s financiranjem zasebnih šol pravzaprav dvakrat financiramo osnovnošolske programe, kajti na nekaterih območjih poleg javnih šol, ki jih lahko obiskujejo vsi in ne samo nekateri otroci, delujejo tudi zasebne šole, ki se financirajo iz davkoplačevalskega denarja. V skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah mora država omogočati pogoje za nastanek zasebnih osnovnih šol, nima pa nobenih obveznosti zasebnih osnovnih šol tudi financirati.

Po tem ko smo v devetdesetih letih s težavo obranili laično javno šolstvo, sedaj iste sile poskušajo po drugih poteh priti do istega rezultata: najprej davkoplačevalskega denarja za financiranje njihovih zasebnih osnovnih šol, nato pa do razgradnje mreže javnih šol, kjer bodo nato prav oni nadomestni ponudniki storitev. Za razvoj Slovenije je izobraževanje preveč pomembno, da bi ga prepustili zasebnim interesom. Naš cilj mora biti najkvalitetnejša izobrazba vsake posameznice in vsakega posameznika, kar pa lahko izvede le mreža javnih šol.

Državni zbor Republike Slovenije zato pozivamo, da zaščiti javno šolstvo pred posegi kogarkoli. Vsako nepremišljeno poseganje bi lahko imelo nepopravljive posledice za prihodnost Slovenije.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..