• Shod članov OO SD Maribor v Ljubljani, 2.junija 2010 - ZA arbitražni spoRAZUM

  • Svetniško vprašanje - Bojan Horvat

    Športna zveza Maribor, ki povezuje množico lokalnih športnih društev in v določenih primerih zastopa njihove interese, je pomemben dejavnik pri uspešnem odvijanju različnih programov na področju športa.

    Za učinkovito opravljanje nalog ŠZM je potrebna tudi korektna komunikacija na relaciji ŠZ in MOM, saj je le na ta način možno naloge realizirati v obojestransko zadovoljstvo, zadovoljstvo športnikov in MOM. Zato se občasno pojavi potreba tudi po komunikaciji z županom MOM. Vodstvo ŠZM je že februarja 2010 na župana naslovilo pismo, v katerem ga prosijo za termin za razgovor, na katerem bi se pogovorili o aktualnih odprtih vprašanjih v zvezi s programom športa, njegovega financiranja in sodelovanju ŠZM z Uradom za šport. Ker odgovora na pismo ni bilo, prav tako ni bil določen termin za razgovor, me je vodstvo ŠZM kot člana UO ŠZM in mestnega svetnika prosilo, da ob prvi priložnosti poskusim izvedeti, zakaj s strani MOM ni nobene reakcije. To sem storil 1. marca, na sestanku pri županu, kjer mi je bilo obljubljeno, da bo do razgovora prišlo v kratkem. Danes, po treh mesecih moram z žalostjo ugotoviti, da do razgovora še vedno ni prišlo medtem, ko iz meseca v mesec prihaja do različnih, po mojem mnenju, nepotrebnih zapletov, ki ne koristijo mariborskemu športu. Še več. Športu škodujejo.

    Zato župana MOM ponovno sprašujem: Zakaj do razgovora do danes ni prišlo in kdaj namerava na pismo, ki ga je prejel od ŠZM odgovoriti?

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..